اقتصاد

وبینار تخصصی اقتصاد پسا کرونا

این همایش به پایان رسیده! وبینار تخصصی اقتصاد پسا کرونا تاریخ شروع ثبت نام در همایش: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ تاریخ برگزاری همایش: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ برگزار کننده گان: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشکده مدیریت و حسابداری