ثبت نام جهت حضور در همایش

  • انواع فایل های مجاز : jpg, bmb, tif, jpeg, png.

هزینه شرکت در همایش:

واریز هزینه ثبت نام به شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۴۵۴۵۱۴ یا شماره حساب ۰۱۱۵۸۶۰۶۸۰۰۰۵ و شناسه واریز ۱۱۱۷۷۴

هزینه شرکت در همایش:  برای دانشجویان مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ تومان و سایرین و اعضای هیات علمی ۱۵۰٫۰۰۰ تومان است.

ثبت نام کارگاه ها: (هزینه شرکت در کارگاه بصورت مجزا از هزینه شرکت در همایش محاسبه می گردد و در صورت ثبت نام باید به مبلغ واریزی اضافه گردد)

شرایط ثبت نام:

֍ لطفا نام و نام خانوادگی خود را بصورت صحیح و کامل وارد نمایید. در صورت داشتن پسوند، حتماً آن را وارد کنید.

֍ در وارد کردن کد ملی دقت فرمایید. کد ملی ۱۰ رقم است. اگر کد ملی شما دارای ارقام ۰ در ابتدا است، حتما آن را وارد نمایید.